Miljø


I vår produksjon benyttes en del miljøskadelige kjemikalier. Håndteringen av disse er vel ivaretatt.

Spesialavfall deponeres i henhold til gjeldende forskrifter fra SFT.

Produksjonen hos Centrum Fornikling er fra år 2000 modernisert med tanke på at vi skal drive en bedrift uten utslipp til det ytre miljø. Dette målet har vi nådd!

Bedriften ble sist kontrollert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 12. april 2013. Bedriften ble godkjent uten bemerkninger.

Bedriften ble sist kontrollert av Arbeidstilsynet 15. mars 2016. Bedriften ble godkjent uten bemerkninger.

 

 

 

 

www.centrumfornikling.no