Prismekroner


Full restaurering av prismekroner krever stor  nøyaktighet og god kunnskap om prismekronens oppbygging.

Vi tar bilder av prismekronen slik den ser ut når den kommer inn. Alle prismene blir deretter telt opp og klipt av stammen. Manglende prismer blir erstattet med prismer fra den tiden prismekronen var ny. Alle prismene blir så  klipt fra hverandre. Stammen blir deretter demontert og renset. Er det noen skader eller slitte gjenger/skruer blir dette reparert. Mangler det deler på kronen kan det lages nye. Er det behov for polering eller nytt belegg, (nikkel, gull, messing eller kobber) utføres dette. Stammen blir satt sammen og montert med nytt elektrisk armatur. Prismene blir så renset, bundet sammen, og montert på kronen.

Mange kunder ønsker å utføre noe av arbeidet selv. Da kan kunden ta av alle prismer, rense dem, eventuelt binde og montere dem på nytt, etter at vi har renset eller overflatebehandlet stammen med eventuelt fornikling, patinering, forsølving eller forgylling, og montert nytt el. opplegg. Bindetråd og stifter kan kjøpes hos oss.

Vi selger også nye prismekroner i alle størrelser og stilarter av meget høy kvalitet, med håndslepne prismer. Også prismekroner beregnet til baderom.

Noen ganger ønsker kunden å binde kronen selv. Vi kan rense eller overflatebehandle stammen med fornikling, patinering, forsølving eller forgylling, og montere elektrisk opplegg, enten 230 V eller 12V halogen. Vi selger bindetråd og stifter.

Vi gir alltid faste forhåndspriser.

Har du en prismekrone som er skadet, eller mangler mange prismer, kan vi kjøpe denne. Vi kjøper også løse prismer.

Fredrikstad bibliotek.

Her er Andreas i gang med og montere 1 av 3 lysekroner vi restaurerte for Fredrikstad bibliotek.

Her henger lysekronene ferdig restaurert. Hver krone er 245 cm. høy, 140 cm. bred og har 80 kg. med prismer.

Marie Theresekrone ca. 1925

På denne kronen måtte det elektriske anlegget byttes. Kunden valgte samtidig å foreta en totalrestaurering.

Det manglet også mange prismer. Disse er nå erstattet, og kronen er i originalstand.

 

Sjelden 1700-talls krone.

Denne ble innlevert i deler.  Den manglet mange deler og alle glassarmene.  Disse er erstattet med nyere armer.

 

Sjelden krone m/ glass staver.

Forgylt sjelett, nytt el-opplegg og restaurert.

Fantastisk lysekrone.

Høyde 155 cm. Bredde 105 cm. 18 massive glassarmer. Nyrestaurert og komplett. Vurderes solgt.

Gedigen prismekrone.

Denne kronen hang i en stor  trekasse når vi hentet den. Kronen hadde vært utsatt for mye fuktighet gjennom mange år.

Kronen ble demontert på stedet, fraktet til oss hvor vi renset alle deler og prismer. Skader ble utbedret, ødelagte og manglende prismer ble erstattet med gamle, korrekte prismer. Så ble den fraktet til kunden, hvor vi monterte kronen.

Kronens stamme veide 25 kg. Prismene veide 30 kg.

 

Holmsbu kirke.

Denne prismekronen ble gitt i gave til Holmsbu kirke ca. 1880, og henger nå nyrestaurert i den samme kirken.

Kronen er fra 1860, og er behengt med ca. 1800 prismer. Stammen er forgylt messing.

Denne kronen var det en glede å få lov til å restaurere!

 

Losby Gods.

Spesiell bordlampe. De lengste prismene er 35 cm. lange.

 

Glassarmskrone.

Denne fikk vi inn med noen knekte armer, og i en ellers dårlig forfatning. 

Men dette er en fin krone, som etter mye arbeide nå henger som en vakker gjenstand over en spisestue.

 

Marie Therese krone, ca. 1915

Stor, flott og original krone som hadde ligget mange år lagret og var preget av det. Denne ble demontert, renset, montert nytt elektrisk (13 lys).

Den manglet mange prismer, men disse hadde vi på lager. 

 

Prismekrone m/ piggbunn.

Bare i bunnen er det 1344 prismer.  Over "ringen" er det en blanding av x-prismer og "koppen"-prismer.

Den er slik den var, når kronen var ny, ca 1915.

Stor rokokokrone.

 Alle prismene er nybundet og stammen forgylt med en matt overflate, så ikke forgyllingen skal ta oppmerksomheten fra de flotte prismene. Det elektriske er også nytt.

 

Krystallkrone m/ piggbunn

Prismekronen er nå klar for levering til kunden. Alle prismer er bundet på nytt, stammen er forniklet, vi skaffet 40 prismer som manglet og montert nytt elektrisk opplegg. 

Den er nå helt original.

 

 

 
   
   

    Nedenfor vises noen "før og etter" bilder, av kroner vi har restaurert.

Posekrone

Hele det elektriske var i dårlig stand. Mange prismer manglet, og den måtte bindes om. Stammen og ringene var malt med aluminiumsmaling. Her er resultatet. Nytt el.opplegg, forniklet stamme(som originalt), alle prismene er bundet på nytt. Legg også merke til rosetten i taket som er nyrestaurert. (vi har ikke utført takarbeidene)

Empirekrone.

Denne Empire-krone fra ca. 1840-1850, var i dårlig forfatning når den kom inn til oss. Den manglet mange prismer og endel av prismene som hang på var ikke originale. Det manglet også noen ornamenter som måtte støpes. Alle delene i stammen hadde vært utsatt for fuktighet i en garasje, og bar preg av det. Etter en grundig restaurering er kronen nå slik den var da den var ny.  Vi har også lagt inn halogenbelysning innenfor ringen.

                                                                                                                                                                                                            

 

Pseudo-rokokko ca. 1880

 

Denne lysekronen var malt med en bronsemaling, og manglet også endel prismer. Det ettermonterte elektriske var i en dårlig forfatning.

 

Slik ble resultatet etter at vi fjernet bronsemalingen. 

Under malingen var det forgylt messing, og kronen ble behengt med riktige prismer.

Den har også fått nytt elektrisk opplegg.

                                                                                                                                                                                                                               

 

"Skilsmissekrone"

Slik ble denne kronen etter en skilsmisse. 

Knuste prismer, knekte armer og svært mange prismer manglet.

 

Dette er resultatet. Kronen er restaurert, og er nå slik den var når den var ny.

                                                                                                                                                                                                                                 

 

Marie Therese krone, 12 armet.

Dette er et resultat av at kroken i taket løsnet, slik at kronen falt i gulvet.

Resultatet til høyre viser at det er fullt mulig å restaurere lysekroner, selv om utgangspunktet ikke er det beste.

 

Slik ble kronen etter at vi fikk rettet alle armer og stamme, montert nye prismer, stammeglass og skåler. 

Vi brukte selvfølgelig mange arbeidstimer også.

                                                                                                                                                                                                                                 

"Arveoppgjør"

Delene som er avbildet til høyre var den ene delen av et arveoppgjør. Vi fikk i oppdrag fra kunden å lage "noe" ut av delene.

Bildene under viser resultatet. En lampett og en krystallkrone.

www.centrumfornikling.no